flag

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Դատարանի հասցեներ, հեռախոսահամարներ
ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5
hեռ.՝ 511-740
Քրեական պալատի գրասենյակ
հեռ.՝ 511-745
Քաղաքացիական և վարչական պալատի գրասենյակ
հեռ.՝ 511-735

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 23
հեռ.՝ 44-88-94 (104,106,153)

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 23
հեռ.՝ 44-84-08 (306,307,359)

ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/9
հեռ.՝ 20-11-95

ՀՀ վարչական դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 23
հեռ.՝ 44-71-21 (230)

ՀՀ սնանկության դատարան

Հասցե՝ ք. Երևան, Օտյան փողոց 53/2
հեռ.՝ 74-29-10 74-59-50

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան
Կենտրոն նստավայր

Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 23/1
հեռ.՝ 54-79-15
54-79-17

Ավան նստավայր

Հասցե՝ ք. Երևան, Գյուլիքևխվյան 20
հեռ.՝ 64-94-65

Շենգավիթ նստավայր

Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 24/1
հեռ.՝ 44-14-30

Էրեբունի նստավայր

Հասցե՝ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 162ա
հեռ.՝ 57-75-84

Արաբկիր նստավայր

Հասցե՝ ք. Երևան, Հրաչյա Ներսիսյան 10
հեռ.՝ 24-08-31

Translate »